PAStECA: Historical Aerial Photographs and Archives to Assess Environmental Changes in Central Africa

PAStECA

Het studiegebied van het project PAStECA (2017-2021) omvat de westelijke tak van het Oost-Afrikaanse riftsysteem (Oost-Congo, Rwanda, Burundi), een regio met een snel groeiende bevolking. Ondanks de soms verwoestende invloed van de mens op zijn omgeving, blijven de interacties tussen demografie, veranderingen in landgebruik en bodembedekking, en bodemdegradatie in de regio grotendeels onbestudeerd. Een beperkende factor voor dergelijk onderzoek is het gebrek aan historische gegevens.

Het KMMA bezit een uitgebreide collectie historische luchtfoto's en archieven die teruggaan tot de jaren 1950. Na omzetting van de analoge foto's in een digitaal formaat, ontwikkelen we kaarten van landgebruik en landbedekking (LULC) voor de regio tussen 1950 en vandaag. Deze LULC-kaarten maken de karakterisering mogelijk van de verbanden tussen de mens en processen van landdegradatie zoals aardverschuivingen, ontbossing en erosie.

Terzelfder tijd dienen de resultaten van PAStECA als indicator voor het nut van deze archieven in de context van modern wetenschappelijk onderzoek. Zij zullen duidelijk maken of de investering in het digitaliseren van de historische luchtfoto's gerechtvaardigd is in de context van het onderzoek.

Ruzizi

Voor meer informatie kunt u terecht op de PAStECA website.

Projectbeschrijving ook beschikbaar op de website van het AfricaMuseum.

Logo Georiska