Afrikaanse partnerschappen

IGC

 

Het Geografisch Instituut van Congo (IGC; Institut Géographique du Congo in het Frans, DRC) is een overheidsinstelling die op 7 december 1949 werd opgericht bij decreet van de Prins-Regent des Belges. Na onder verschillende voogdijen te hebben gestaan, is het nu ondergebracht bij het ministerie van Wetenschappelijk Onderzoek en Technologie. De maatschappelijke benaming van de IGC blijft de meting, beschrijving en cartografische productie van de nationale ruimte. De missie van de IGC zijn  : 

 • Het opstellen en onderhouden van het geodetisch, waterpasstellend en gravimetrisch kader,
 • Het aanbrengen en onderhouden van grensmarkeringen,
 • Luchtfoto's maken en satellietbeelden verzamelen,
 • Het nationale grondgebied bedekken met topografische basiskaarten op schaal 1/50.000 en 1/200.000, afgeleide en thematische kaarten,
 • Het verrichten van cartografisch onderzoek van algemeen belang dat overeenstemt met de activiteiten en productietaken van de IGC,
 • Het opzetten van een database en een nationale cartografie die objectieve en actuele informatie verschaft,
 • Het verzekeren van de bewaring en publicatie van de gegevens die voortvloeien uit de bovenvermelde activiteiten in grafische, fotografische of digitale vorm.

OVG

 

Het in 1986 opgerichte Goma Volcano Observatory (GVO; Observatoire Volcanologique de Goma in het Frans, DRC) is het Congolese wetenschappelijke instituut dat belast is met het toezicht op de vulkanen Nyiragongo en Nyamulagira, in de vulkaanprovincie Virunga, en met de bestudering van de gevolgen van de eruptieve activiteit.
GVO is ook verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over vulkanen en hun activiteit aan de plaatselijke autoriteiten en bevolking.
Naast de administratieve dienst is het GVO onderverdeeld in 5 eenheden die overeenkomen met specifieke disciplines:

 • Afdeling Geochemie
 • Afdeling seismologie
 • Afdeling bodemvervorming
 • Technische en Elektronische Eenheid

UNIGOM

 

De Universiteit van Goma (UNIGOM) is een openbare universiteit in de Democratische Republiek Congo, gelegen in Goma in Noord-Kivu. UNIGOM is opgericht bij ministerieel besluit nr. 55/MINESU/CABMIN/RS/2005 van 5 oktober 2005 en is het resultaat van de statuutswijziging van het Centre Universitaire, het verlengstuk van de universiteit van Kisangani, in Noord-Kivu (van 1996 tot 2005). De roeping van UNIGOM is het opleiden van studenten uit alle sociale lagen, zonder onderscheid van ideologische of religieuze gezindheid, die voldoen aan de voorwaarden om te worden ingeschreven. Haar doel is bij te dragen tot de ontwikkeling van het land door kwaliteitsonderwijs aan te bieden in overeenstemming met de nationale en internationale normen door het organiseren van actie-onderzoek.  
Haar opdracht is drieledig: (1) pedagogisch of onderwijs: het opleiden van kaderleden die in staat zijn bij te dragen tot de transformatie van de maatschappij; (2) wetenschappelijk en technisch onderzoek; (3) samenwerking en dienstverlening aan de maatschappij, sociale participatie, expertise en consultancy.
De onderwijstaal is Frans. De universiteit bestaat uit 7 faculteiten (geneeskunde, rechten, sociale, administratieve en politieke wetenschappen, agronomische wetenschappen, economie en management, informatie- en communicatiewetenschappen, wetenschappen en een school voor volksgezondheid. 


CRSN

 

Het Centrum voor Onderzoek in de Natuurwetenschappen (CRSN; Centre de Recherche en Sciences Naturelles in het Frans, DRC) in Lwiro, voorheen het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in Centraal-Afrika (IRSAC), werd op 1 juli 1947 opgericht met als opdracht het aanmoedigen, bevorderen, uitvoeren en coördineren van de studie van de mens- en natuurwetenschappen. 
In 1975 werd het het Lwiro Centrum binnen het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (IRS). In 1982 werd het omgedoopt tot het Centrum voor Onderzoek in de Natuurwetenschappen (CRSN). Vandaag bestaat het uit vijf departementen die respectievelijk gewijd zijn aan biologie, milieu, geofysica, voeding en documentatie. 


 

UOB

 

Het Centre Universitaire de Bukavu (CUB), dat in 1993 werd opgericht in het kader van de spin-off van hoger onderwijs en universitaire instellingen op het grondgebied van de DRC, was afhankelijk van de universiteit van Kisangani (UNIKIS) en werd een van de verlengstukken ervan. Het werd autonoom op 7 februari 2006, onder zijn huidige naam Officiële Universiteit van Bukavu (UOB; Université Officielle de Bukavu in het Frans, DRC). Haar specifieke missies zijn:

 • Het verzekeren van zowel de opleiding van kaderleden in de meest diverse domeinen van het nationale leven als de verspreiding van kennis. In die hoedanigheid verzorgt het onderwijs om de bloei van nieuwe ideeën en de ontwikkeling van beroepsvaardigheden te bevorderen,
 • Het organiseren van wetenschappelijk, fundamenteel en toegepast onderzoek met het oog op het voortbrengen van nieuwe kennis, in het bijzonder die welke gericht is op de specifieke problemen van de DRC, rekening houdend met de evolutie van wetenschap, technieken en technologie in de wereld,
 • De beschikbare kennis en vaardigheden ten dienste stellen van de sociale actoren om bij te dragen tot de ontwikkelingsinspanning en aldus tot de opbouw van de hele natie.

ISP

 

Het Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (ISP Bukavu, DRC) werd op 9 oktober 1961 opgericht onder de naam Ecole de Régence, vervolgens Ecole Supérieure Pédagogique de Bukavu (1964) en Ecole Normale Moyenne (1966). Het is een openbare instelling voor hoger en universitair onderwijs (ESU) in de DRC.
Haar missie is de opleiding van afgestudeerde en bachelor-leraren, onderzoek op het gebied van pedagogie en de popularisering van de resultaten van dit onderzoek. Zij leidt onder andere afgestudeerden op in pedagogie met wetenschappelijke oriëntatie.


UNIKIN

 

De Universiteit van Kinshasa (UNIKIN, DRC) is een openbare instelling die oorspronkelijk in 1954 werd opgericht als Lovanium Universiteit. UNIKIN streeft ernaar onderwijs en opleiding aan te bieden die worden geleid door creativiteit, innovatie en uitmuntendheid. 
De missie van de universiteit is drieledig: onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de natie. Zij streeft ernaar de student en de bijdrage van de student een sleutel te laten zijn voor de economische en sociale ontwikkeling van de natie.


CRGM

 

Het Centrum voor Geologisch en Mineraal Onderzoek (CRGM; Centre des Recherches Géologiques et Minières in het Frans, DRC) is de grootste instelling voor geologisch onderzoek in de DRC. 
De missie van het CRGM is het bevorderen, coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en diverse studies op het gebied van aardwetenschappen in het algemeen, geologie en mijnbouw in het bijzonder in de DRC. De uitvoering van de wetenschappelijke activiteiten vindt plaats in verschillende departementen. Om haar doel te bereiken, werkt het CRGM in synergie met andere instellingen van het land.  


UB

 

De Universiteit van Burundi (UB, Burundi), opgericht in 1964, is een overheidsinstelling die momenteel 7000 studenten telt in 8 faculteiten en 4 instituten.  Haar naam was toen de Officiële Universiteit van Bujumbura. Het is de belangrijkste openbare instelling voor hoger onderwijs in Burundi. Haar ambitie is een uitmuntende opleiding aan te bieden op basis van kwaliteitsonderwijs en een referentie-universiteit te zijn in de subregio. Ze staat onder toezicht van het Ministerie van Nationaal Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. De Universiteit van Burundi bestaat uit 8 faculteiten (Letteren en Menswetenschappen, Rechten, Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Agronomie en Bio-ingenieurswetenschappen, Geneeskunde, Economie en Managementwetenschappen, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) en 5 instituten (Lichamelijke Opvoeding en Sport, Toegepaste Statistiek, Toegepaste Pedagogie, Handel, Administratie en Landmapping).


Mbarara

 

Mbarara University of Science & Technology (MUST, Uganda) is een openbare universiteit in Uganda. De universiteit werd opgericht in 1989. Het is een van de acht openbare universiteiten en instellingen die graden afgeven in het land. MUST is geaccrediteerd door de Uganda National Council for Higher Education.
MUST streeft ernaar een centrum van academische en professionele uitmuntendheid te zijn dat kwalitatief hoogstaand en relevant onderwijs biedt op nationaal en internationaal niveau, met bijzondere nadruk op wetenschap en technologie en de toepassing daarvan op de ontwikkeling van de gemeenschap.


URwanda

 

De Universiteit van Rwanda (UR, Rwanda) is een openbare onderzoeksuniversiteit. In de afgelopen vier jaar heeft UR in totaal 32.938 studenten afgestudeerd. Het doel van de UR is een toonaangevende universiteit te zijn die zeer ondernemende afgestudeerden ontwikkelt die bereid en toegewijd zijn om te bouwen aan een rechtvaardigere en duurzamere samenleving op lokaal, nationaal en mondiaal niveau, met passende innovaties die de kwaliteit van het leven bevorderen. Haar missie richt zich op het ondersteunen van de ontwikkeling van Rwanda door het ontdekken en bevorderen van kennis, toegewijd aan de hoogste normen van academische uitmuntendheid , waar studenten worden voorbereid op een leven van dienstverlening, leiderschap en oplossingen.


INES

 

INES-Ruhengeri (Rwanda), gelegen in het noorden van Rwanda, is een particulier instituut voor hoger onderwijs in toegepaste wetenschappen. De missie van het instituut is om via een interactief samenspel tussen de burgermaatschappij, de particuliere sector en de publieke sector bij te dragen aan de nationale en regionale ontwikkeling, door gespecialiseerd universitair onderwijs te bieden dat wordt versterkt door onderzoek, met als doel concurrerende ondernemingen en goed betaalde banen te creëren. Haar visie is de universaliteit in ieder individu; Kennis om de wereld te verenigen en beter te dienen". De universiteit opende officieel haar deuren op 17 november 2003, onder de naam "Université Internationale au Rwanda (UNIR)"; maar het idee voor de oprichting ontstond in september 2000 op initiatief van het katholieke bisdom van Ruhengeri. Dit idee werd ingegeven door een drievoudige motivatie: (1) het bouwen van tekenen van hoop, (2) het bijdragen tot eenheid en verzoening en (3) het bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het land. De school is erkend bij ministerieel besluit nr. 005/2010/Mineduc van 16 juni 2010 en is het enige Rwandese particuliere instituut voor hoger onderwijs dat zich richt op toegepaste wetenschappen.


Rwanda Polytech

 

Rwanda Polytechnic (RP, Rwanda) is een openbare onderwijsinstelling. Haar visie is kwaliteitsonderwijs te verstrekken dat voldoet aan de toepasselijke normen door middel van beroepsonderwijs dat begunstigden in staat stelt vaardigheden te verwerven die nodig zijn om banen te creëren en te concurreren op de arbeidsmarkt.

 

Logo Georiska