GeoRiskA | Maak samen het verschil!

logo 

 

 

Het GeoRiskA-onderzoeksteam draagt bij tot het aanpakken van de uitdagingen van rampenrisicovermindering in verband met geohazards in veranderende Afrikaanse omgevingen. Om dit doel te bereiken en milieukwesties op duurzame wijze aan te pakken, ontwikkelen zij intensieve samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstellingen in Afrika. Daartoe is het team actief betrokken bij kennisoverdracht, capaciteitsopbouw en langetermijnacties.

 

 • Wat we doen

  • Wetenschappelijk onderzoek:
   Identificatie, analyse en beoordeling van natuurlijke gevaren van geologische en geomorfologische oorsprong (bijv. vulkanen, aardverschuivingen, aardbevingen, plotselinge overstromingen), en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid en risico's voor de bevolking en de infrastructuur.
  • Wetenschappelijke samenwerking:
   Ontwikkeling van lokale deskundigheid via capaciteitsopbouwactiviteiten op het gebied van de geowetenschappen.
  • Beheer van collecties:
   Kaartenbibliotheek, archieven van luchtfoto's, geodatabank.
      (Bezoek de online GeoCatalogus van de KMMA)
  • Diensten:
   Wetenschappelijke expertise inzake natuurgevaren en aardobservatie op basis van een jarenlange ervaring in Afrika; Thematische kartering; Valorisatie van geo-archieven.
 • Hoe wij werken

  • Sterke partnerschappen:
   Met Afrikaanse wetenschappelijke instellingen en belangrijke belanghebbenden zoals de civiele bescherming.
  • Capaciteitsopbouw en kennisoverdracht:
   Op maat gemaakte en academische opleidingen; Steun voor de ontwikkeling van lokale wetenschappelijke infrastructuren; Delen van gegevens.
  • Veldonderzoek:
   Metingen op de grond (instrumentnetwerken, GNSS-kartering en -enquêtes); beeldvorming met behulp van UAS (Unoccupied Aerial Systems); gegevensverzameling (kwalitatieve en kwantitatieve enquêtes, netwerken van burgerwaarnemers).
  • Aardobservatie:
   Optische remote sensing; SAR/InSAR remote sensing; Tijdreeksanalyse; Space- en airborne (historische en UAS) fotogrammetrie; time-lapse camerasystemen; GIS-analyse; gevaar- en risicokwantificering; thematische kartering.
 • Waar we werken

  • Landen met huidige partnerschappen:
   Burundi, DRC, Ethiopië, Rwanda en Uganda.
  • Belangrijkste huidige expertisegebied:
   Westelijke tak van het Oost-Afrikaanse riftsysteem (Virunga Vulkanische Provincie, Noord Tanganyika - Kivu Rift regio, en Rwenzori gebergte).
  • Interesses voor:
   Veranderende omgevingen, met de nadruk op stedelijke en dichtbevolkte gebieden; Contexten van gegevensschaarste.

 

 • Voor meer details over onze acties kunt u terecht op de Nieuws, Activiteiten and Outreach pagina's!
   
 • De Personeelpagina geeft u informatie over wie er achter het GeoRiskA team zitten. De pagina over onze PhD-studenten geeft u een klein inzicht in onze acties om de wetenschappers van morgen op te leiden.
   
 • De Partnerships pagina geeft u een beeld van onze actieve samemwerkingsnetwerken.
   
 • De pagina Publicaties ten slotte geeft u een idee van onze onderzoeksresultaten.
   
Logo Georiska