HARISSA-MODUS workshop

HARISSA workshop

Na een presentatie van de belangrijkste resultaten die in het kader van het MODUS-project waren behaald, werden presentaties gegeven van de activiteiten die in het kader van het HARISSA-project waren ontwikkeld en die de verschillende samenwerkingsverbanden weerspiegelden. Elke presentatie gaf een overzicht van de specifieke doelstelling die met elke activiteit werd nagestreefd, de agenda van de activiteit en de perspectieven.

De workshop werd afgesloten met een discussie in focusgroepen om de sterke en zwakke punten van HARISSA te identificeren en ideeën aan te dragen voor de resterende jaren van het project.  

 

 

2021-11-29
Logo Georiska