Collectiebeheer

Over de GeoCatalogus

Vind en visualiseer in enkele klikken de collectie gegevens en kaarten van het KMMA en zijn Afrikaanse partners

De GeoCatalogus van KMMA werd ontwikkeld in het kader van het GeoKivu project (2016-2018), gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD). Dit project had tot doel de regionale en lokale kennis op het vlak van aardwetenschappen en geografie te verrijken door de documentaire archieven van partnerinstellingen in Centraal-Afrika en van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) uit te breiden.  De catalogus werd vervolgens uitgebreid tot alle beschikbare geodata, zonder thematische beperking.

Vandaag bevat de GeoCatalogue de metadata van meer dan 20.000 documenten uit de collecties van het KMMA, het Centre de Recherche en Sciences Naturelles de Lwiro (CRSN), het Institut Géographique du Congo (IGC), de Université Officielle de Bukavu (UOB), het Musée Géologique de Bukavu, en het Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (ISP).

Doelstellingen :

  •     De toegang tot de collecties vergemakkelijken
  •     Bescherming en valorisatie van het wetenschappelijk erfgoed
  •     De zichtbaarheid van de partnerinstellingen in de DRC versterken en de interactie met de gebruikers bevorderen
  •     Harmoniseren en standaardiseren van de inventarissen

De codering van nieuwe metadata is aan de gang en blijft de GeoCatalogue op regelmatige basis verrijken. Het is mogelijk toegang te krijgen tot de metadata van documenten via zoekopdrachten op basis van verschillende criteria. Deze zoekopdrachten geven contactinformatie over de gastinstelling die rechtstreeks kan worden geraadpleegd om toegang te vragen tot de gezochte documenten. Voor meer informatie, bezoek de GeoCatalogus van KMMA!

 

Over Web-GIS op gegevens van burgerwaarnemers

Sinds 2019 monitort een netwerk van burger-waarnemers (CO), gevestigd in de regio Kivu (oostelijke DRC), natuurgevaren en daarmee gepaard gaande rampen in het kader van het HARISSA-project (2019-2023). Met behulp van tablets verzamelen zij informatie over aardbevingen, overstromingen, hagelbuien, aardverschuivingen, bliksem en windstormen. De verzamelde gegevens (beschrijvingen, beelden, plaats van de gevaren en potentiële schade) worden vervolgens doorgestuurd naar een onlineplatform en geanalyseerd door de toezichthouder van de CO's, die regelmatig verslagen opstelt over de stand van zaken met betrekking tot natuurgevaren en aanverwante rampen in hun regio.

Op basis van deze gegevens, verzameld door de bij het HARISSA-project betrokken CBO's, is een web-GIS ontwikkeld, dat hier toegankelijk is, om een overzicht te geven van de spreiding van de evenementen. 

 

Logo Georiska