HARISSA

Natural HAzards, RISks and Society in Africa: developing knowledge and capacities

De ervaring van de voorbije jaren heeft ons geleerd dat in Centraal-Afrika natuurgevaren en de daarmee gepaard gaande risico's, hoewel nog weinig bestudeerd, een aanzienlijke negatieve impact hebben op de ontwikkeling.

Hier vind u de eerste Nieuwsbrief van het HARISSA project (EN)!

Hier vind u de tweede Nieuwsbrief van het HARISSA project (EN)!

Hier vind u de derde Nieuwsbrief van het HARISSA project (EN)!

 


HARISSA

Doelstellingen

De algemene langetermijndoelstelling van HARISSA is bij te dragen tot de vermindering van de frequentie van natuurrampen en de daarmee gepaard gaande risico's in Centraal-Afrika en in het bijzonder in de westelijke tak van het Oost-Afrikaanse riftsysteem, in de DRC, Uganda, Rwanda en Burundi.

Het project is gericht op de ontwikkeling van kennis, deskundigheid, bewustzijn en steun voor lokale, nationale en regionale initiatieven aan de hand van vier specifieke doelstellingen: 1/ academische opleiding, 2/ het in kaart brengen en verzamelen van gegevens over natuurgevaren en daarmee samenhangende risico's, 3/ verbetering van het bewustzijn en de paraatheid voor risico's, en 4/ consolidatie van eerdere resultaten. De verwezenlijking van deze doelstellingen is gebaseerd op de versterking van de belangrijkste instellingen op deze gebieden. Het project is gericht op het brede scala van belanghebbenden die te maken hebben met natuurgevaren en daarmee samenhangende risico's, van academische of onderzoeksgroepen tot burgers en beleidsmakers. Het project zal ook kijken naar het effect van citizen-science op ontwikkeling.

HARISSA_Scheme

Partnerschappen

HARISSA is een project met een looptijd van 5 jaar (2019-2023) dat gefinancierd wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD). THet project wordt gecoördineerd door het KMMA in samenwerking met, in de DRC, het Institut Géographique du Congo (Kinshasa en Goma), het Observatorium van de Vulkanen van Goma, het Centre de Recherche en Sciences Naturelles, de Université Officielle de Bukavu, de Université de Goma en de Civiele Bescherming (Noord- en Zuid-Kivu), in Burundi, de Université du Burundi, en in Oeganda, de Mbarara University of Science and Technology (MUST).

 

Activiteiten

 • Kivu Citizen Observers

  Opleiding

  Doctoraatsopleiding ter ondersteuning van partnerinstellinge

  • 5 PhDs met UOB, UNIGOM, GVO, UB, MUST
  • 2 masters met CRSN

  Oprichting van een interuniversitaire masteropleiding om lokale expertise over natuurlijke gevaren en risico's te ontwikkelen

  • Het programma wordt gezamenlijk georganiseerd door UOB en UB (start in september 2021).

  Oprichting van twee netwerken van burgerwaarnemers voor de verzameling van basisgegevens over natuurgevaren en -rampen

  • Onder de coördinatie van CRSN in de DRC en MUST in Oeganda: in de DRC steunt dit netwerk op de samenwerking met de civiele bescherming van Noord- en Zuid-Kivu, en draagt het als dusdanig ook bij tot de ondersteuning van rampenrisicovermindering.

   

 • HAZAGORA in schools

  Institutionele steun voor de beperking van het risico op rampen (DRR) en bewustmaking van risico's

  • Een regionale workshop georganiseerd door de Civiele Bescherming van de provincie Noord-Kivu (DRC).
  • Bewustmakingsactiviteiten door de Civiele Bescherming in scholen van Goma en Bukavu met behulp van een educatief spel ontwikkeld door het KMMA en de VUB (HAZAGORA).
  • Versterking/oprichting van twee educatieve centra over natuurgevaren en aanverwante risico's in Goma en Bukavu: in het vulkaanobservatorium van Goma, het vulkaanmuseum; en in de Université Officielle de Bukavu, het Centre d'Information sur les Risques Naturels (CIRiNa).
 • IGC GIS training

  Institutionele steun aan het Institut Géographique du Congo 

  • Steun voor archivering en inventarisering van collecties in Kinshasa.
  • Opleiding in digitale cartografie (GIS)
  • Ontwikkeling van thematische projecten gericht op de actualisering van administratieve kaarten :

  o In kaart brengen van de grenzen van de provincies Kongo Central, Kwango, Kwilu, Equateur door het team van Kinshasa.
  o Stadskartering in Goma
  o In kaart brengen van de grenzen van de provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Maniema door de teams van Goma, Bukavu en Kindu.

 • Seismic and GPS station

  Consolidatie van eerdere resultaten

  • Onderhoud van in eerdere projecten ontwikkelde instrumenten en methodologieën.
  • GVO, CRSN en UOB nemen deel aan en onderhouden een van de dichtste seismische waarnemingsnetwerken in Afrika.
  • Seismische en GPS-gegevens worden in real time doorgestuurd naar het GVO.
  • Het toezicht op de vulkaan wordt aangevuld met satellietwaarnemingen die worden uitgevoerd in het ECGS/NMNH in Luxemburg en in het KMMA.
  • Het netwerk van regenmeters wordt in de DRC onderhouden door het CRSN en de UOB.

 Projectbeschrijving ook beschikbaar op de website van het AfricaMuseum.

Logo Georiska