Bewustmaking van de risico’s van rampen onder jongeren in Goma (DRC)

Hazagora

De bewustmaking van de risico's die gepaard gaan met natuurlijke gevaren onder risicogroepen is essentieel voor het bereiken van de doelstellingen van het UN Sendai-raamwerk (UNDRR.com). Educatieve spelletjes zijn een aantrekkelijke manier om dit doel te helpen bereiken. Door middel van de educatieve spellen Hazagora en Chukuwa wordt deze aanpak getest in het oosten van de DRC.

2024-01-15

Hazagora is een bordspel dat oorspronkelijk werd ontworpen om jongeren bewust te maken van de processen en mogelijke gevolgen van rampen die verband houden met natuurrampen. Dit instrument wordt al enkele jaren gebruikt door de civiele bescherming van Noord-Kivu, in samenwerking met de onderwijsautoriteiten, in verschillende middelbare scholen in Goma.

 

 

 

Playing Chukuwa
Leerlingen spelen Chukuwa in hun klaslokaal (© RMCA/Civil Protection)

 

Playing Hazagora
Studenten spelen Hazagora bordspel (© RMCA/CAFOD)

 

Het kaartspel Chukuwa werd vervolgens ontwikkeld en versterkt de bewustwordingsinstrumenten voor rampenrisico's in een context die is afgestemd op de regio. Het is vooral gericht op jongere kinderen (basisschool), maar blijft toegankelijk voor iedereen.

Na enkele jaren gebruik werden enkele praktische beperkingen geïdentificeerd die verband houden met de contextualisering en institutionalisering van deze spellen. Eind november 2023 werd in Goma een workshop gehouden om deze problemen te begrijpen en aan te pakken met de betrokken belanghebbenden.

 

Klik hier voor meer informatie over de implementatie en het gebruik van Hazagora in de scholen van de stad Goma.

Het Hazagora-spel is beoordeeld in het kader van het PhD van Blaise Mafuko Nyandwi (UNIGOM). Enkele resultaten van dit onderzoek zijn te vinden via deze link.

Voor meer informatie over de bovengenoemde workshop (november 2023), zie het persbericht van het Agence Congolaise de Presse

Een video met een samenvatting van de organisatie en de resultaten van de bovengenoemde workshop (november 2023) is hieronder beschikbaar.

 

 

 

 

 

Logo Georiska